PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019 - 2020

2 400,- Kč, tréninková skupina JANY & JANY (2009 a mladší)

3 600,- Kč, tréninková skupina VERONIKY TOMÁŠE, ADÉLKY  (2008 a starší)

Pokud se váš syn / vaše dcera rozhodne skončit, prosíme o informaci. Neodhlášením dítěte jste povinni hradit členské příspěvky. Příspěvky jsou za členství v oddíle, nikoli za docházku na tréninky. Slouží k pokrytí nákladů na materiál, cestovné, startovné, soustředění, pronájmy! Prosíme o včasnou platbu. 

 

Č.Ú.: 1319922036/3030 - do poznámky jméno atleta/ky pokud má jiné příjmení než plátce.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ DOMLUVENOU PLATBU JINAK, SI MUSÍ PLATBU  ROZPOČÍTAT TAK, ABY NAKONCI ROKU JEJICH CELKOVÁ VÝŠE BYLA 2.400,-  / 3.600,- KČ

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

Purmanová Veronika FB: Veronika Purmanová Mob.: 601 571 942
atletika.klasterec@seznam.cz